Początkowo musimy zdefiniować odpowiednio arkusz kalkulacyjny aby posiadał w swojej strukturze odpowiednio zdefiniowane kolumny tzn. „Obiekt, Opis, Obmiar, J. m.”

1

 

Kolejnym krokiem jest zapis zdefiniowanego arkusza do formatu CSV (rozdzielany przecinkami)

2

 

W programie Zuzia otwieramy okno związane z importem przedmiarów z programu metriCAD.

3

Szukamy pliku zapisanego w formacie CSV następnie otwieramy plik przedmiaru.

4

 

Wykorzystanie przedmiaru w kosztorysie polega zaznaczeniu obmiarów z wczytanego pliku…

5

 

… i przeniesieniu ich do zakładki Przedmiar w wybranej pozycji kosztorysowej.

6

 

Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego
Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego