Zanim przystąpi się do jakichkolwiek działań należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.

W celu dokonania aktualizacji klucza sprzętowego należy wcześniej pobrać odpowiednie pliki ze strony internetowej www.zuzia.com.pl.

1. Z działu „Pobierz” wybieramy „Wersja Zuzia8

1 300x233

2. Pobieramy następujące plik: instalator Zuzia8.12 oraz plik wykonywalny Wersja 8 EXE do klucza KMM CIPHER.

2 300x254

3. Uruchamiamy instalator Zuzia8.12, następnie postępujemy zgodnie z poleceniami instalatora.

3 300x233

Jeżeli nie zmienialiśmy domyślnego folderu instalacji to program zainstaluje nam się w katalogu: „C:\Program Files\Zuzia8”.


Uwaga!

Jeżeli posiadamy system MS Windows Vista lub nowszy program ZUZIA 8 należy instalować poza folderem C:\Program Files\. Można go zainstalować np. bezpośrednio w folderze C:\Zuzia8.

Jeżeli program ZUZIA 8 jest już zainstalowany można pominąć krok 3.


4. Następnie wykonujemy kolejno operacje:

  • Usuwamy plik Zuzia8.exe znajdujący się w katalogu C:\Program Files\Zuzia8.
  • W jego miejsce wgrywamy plik zuzia_kmm_8_13_cipher.exe.
  • Zmieniamy nazwę pliku zuzia_kmm_8_13_cipher.exe na Zuzia8.exe.
  • Wkładamy klucz do portu USB czekamy na zainstalowanie się sterowników (prawidłowo zainstalowany klucz świeci światłem ciągłym).

Jeżeli posiadany przez nas klucz nie został wcześniej zarejestrowany to w programie Zuzia8 z menu pomoc wybieramy klucz zabezpieczający i naciskamy przycisk formularz aktualizacji klucza. Wypełniamy formularz i wysyłamy go. Formularz może być wysłany pocztą e-mail (najszybsze rozwiązanie), faksem lub tradycyjną pocztą. By otrzymać kody aktualizacyjne nowego klucza USB musimy wcześniej odesłać stary klucz zabezpieczający do firmy Datacomp. Jeżeli tego nie zrobimy to program będzie działał przez 30 dni z pełną funkcjonalnością, po tym czasie zostanie zablokowany. Po otrzymaniu kodów aktualizacyjnych wpisujemy je w programie w menu pomoc – klucz zabezpieczający. Możemy już w pełni korzystać z programu ZUZIA 8.

Uruchomienie programu ZUZIA8 na nowym kluczu KMM USB (64bity)
Uruchomienie programu ZUZIA8 na nowym kluczu KMM USB (64bity)