Program ZUZIA potrafi odczytać pliki kosztorysów utworzone maksymalnie do dwóch wersji wstecz. W chwili gdy zajdzie potrzeba otwarcia kosztorysu utworzonego w starszej wersji programu ZUZIA (starszej niż dwie wcześniejsze wersje od aktualnie zainstalowanej), należy zainstalować pośrednią wersję programu ZUZIA. Instalatory programu są dostępne na stronie internetowej: kliknij tutaj. Od wersji 9 programu ZUZIA istnieje możliwość konwersji całego wskazanego folderu z plikami kosztorysów. Opcja ta jest dostępna w menu Narzędzia/Konwertuj kosztorysy.

konwertuj Z9

 

W przypadku systemów ZUZIA 10 lub 11 opcja ta jest dostępna w zakładce Dane ogólne w dodatkowych opcjach grupy ikon Ogólne.

konwertuj Z11

Po otwarciu okna wyboru należy wskazać folder do konwersji i wybrać pliki które chcemy skonwertować.

konwertuj Z11 2

 

Konwersja kosztorysów do bieżącej wersji programu
Konwersja kosztorysów do bieżącej wersji programu