Aby zaimportować cenniki Sekocenbud pobrany ze strony internetowej producenta należy wykonać następujące czynności :

 

 1. Zainstalować pobrany plik *.msi. Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację w której jest instalowany pobrany program gdyż informacja ta będzie niezbędna przy późniejszym imporcie cenników (domyślna lokalizacja proponowana przez instalator to: C:\Program Files\Sekocenbud\).
 2. Uruchomić program Zuzia i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak na poniższym zrzucie):

  1

 3. W oknie importu należy wskazać ścieżkę do folderu baza w katalogu, w którym został zainstalowany cennik:

  2

 4. Po wskazaniu lokalizacji, należy wybrać opcję „Przeszukaj”:

  3

 5. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlona zawartość importowanej bazy cenników.
 6. Ustawiamy się na wierszu „Baza czynników produkcji RMS” lub na dowolnym cenniku i naciskamy przycisk „Wybierz”:

  4

 7. Po zakończeniu operacji importu zostanie wyświetlony informujący nas o tym komunikat. Po potwierdzeniu komunikatu można już korzystać z nowo zaimportowanych cenników.
Import cenników Sekocenbud pobranych ze strony internetowej producenta do programu ZUZIA w wersji starszej niż 11.05.
Import cenników Sekocenbud pobranych ze strony internetowej producenta do programu ZUZIA w wersji starszej niż 11.05.