Premiera BIMestiMate

Przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie techniką tradycyjną i w technologii BIM

 

Rynek budowlany, w dzisiejszych czasach zmienia się niezwykle dynamicznie. BIMestiMate jest odpowiedzią na rosnące potrzeby branży budowlanej. Jest pierwszym innowacyjnym narzędziem do wyceny kosztów robót budowlanych pracującym w technologii BIM oraz kosztorysów wykonywanych w sposób tradycyjny.

Building Information Modeling (BIM) jest modelowaniem informacji o budynku, cyfrową reprezentacją fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu. BIM to wspólny zasób wiedzy na temat informacji o obiekcie tworzący wiarygodną podstawę dla podejmowanych decyzji podczas jego cyklu życia; zdefiniowany jako istniejący od najwcześniejszej koncepcji do rozbiórki.

Building Information Modelling (BIM) to intensywnie rozwijana obecnie koncepcja informatyczna w budownictwie dotycząca wszystkich branż i procesów. Jej podstawowym elementem jest wirtualny model budowli BIM, zawierający komplet informacji zarówno geometrycznych jak i wielobranżowych. Nasze aplikacje BIMestiMate i BIMVision to ogromna pomoc dla inwestorów, projektantów, inżynierów kosztów, kierowników budowy, zarządzających modelem i zarządzających przedsięwzięciem budowlanym realizowanym w technologii BIM.

Kluczowe korzyści jakie wynikają z zastosowania technologii BIM to:

 • Szybsza i pełna informacja, która może być wykorzystana we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
 • Lepszy projekt – dzięki temu, że na modelu można wykonać wszechstronne badania i symulacje, propozycje projektowe mogą być gruntownie przeanalizowane.
 • Skrócenie czasu analizy wariantowej od modelu wyjściowego do rezultatu pozwala efektywnie wprowadzić do projektu rozwiązania innowacyjne.
 • Kontrola kosztów na wczesnym etapie projektu i dla całego cyklu życia obiektu sprawiają, że koszty są bardziej przewidywalne i lepiej kalkulowane.
 • Dane cyfrowe modelu wprowadzone przez poszczególne branże mogą być wykorzystane w dalszych etapach realizacji inwestycji np. w procesie produkcji, tak jak to ma miejsce już od dawna w systemach CAD/CAM dla przemysłu. Dane te mogą być wykorzystane także przy eksploatacji budowli, w systemach zarządzania zasobami budowli (nieruchomości), a także w systemach BMS
 • Dokładna i automatyczna wizualizacja pozwala inwestorom lepiej zapoznać się z budowlą; poprawia się też jakość obsługi klientów.

 

BIMestiMate – wycena kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM

Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jedną z branż, która może wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny. Wśród danych utrwalonych w modelu BIM, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia. BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do wyceny kosztów robót budowlanych pracującym w technologii BIM. System umożliwia przeniesienie do opracowywanego kosztorysu przedmiarów uzyskanych wprost z modeli wirtualnych – budynków, instalacji, obiektów inżynieryjnych – i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu. Kalkulacja kosztu roboty może być przeprowadzona w oparciu o wyliczenia własne lub bazy KNR. Program współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku bazami biuletynów cen. Aplikacja odczytuje, prezentuje (umożliwia wizualizację) i pozwala analizować modele BIM zapisane w formacie IFC.

Funkcjonalność BIMestiMate obejmuje m.in.:

 • Czytanie modeli BIM w formacie IFC
 • Operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia
 • Wizualizację ze zmienną przeźroczystością w różnych trybach renderingu (model „drutowy”, półprzezroczysty, bryła),
 • Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji
 • Odcięcie części modelu
 • Odrzucenie wybranych elementów modelu
 • Obliczenie przedmiarów elementów

Metoda wyceny z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas uproszczonej i szczegółowej wyceny na podstawie danych pobranych z modelu BIM budowli. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. Aplikacja BIMestiMate ma otwartą strukturę i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnych systemach zgodnych z BIM.