Podręcznik użytkownika dostępny jest tutaj.

Podręcznik użytkownika