Instalacja na serwerze:

 1. Na serwerze program ZUZIA powinien być zainstalowany w wersji (wersja sieciowa instalacja na serwerze).
 2. Na serwerze w przeglądarce internetowej proszę wpisać: localhost:1947.
 3. Z menu po lewej stronie wybieramy opcję Configuration.
 4. Przechodzimy na zakładkę Access to Remote License Managers i odznaczyć opcję Broadcast Search for Remote Licenses.
 5. W sekcji Specify Search Parameters wpisujemy ip serwera klucza HASP.
 6. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy je wciskając przycisk Submit.
 7. Przechodzimy na zakładkę Users i w sekcji User Restrictions tworzymy listę użytkowników, którzy mają mieć dostęp do klucza.
 8. Zatwierdzamy zmiany Przyciskiem Submit
 9. Restartujemy usługę Santinel HASP Licence Manager.

 

* Czynności z punktów od 4 do 6 należy wykonać w przypadku instalacji klucza HASP na innym serwerze niż serwer programu ZUZIA.

* W przypadku 32bitowego systemu operacyjnego serwera programu ZUZIA należy podmienić plik Zuzia12.exe na plik z poniższego linku. (domyślna lokalizacja pliku exe to: C:\Program Files\Datacomp\Zuzia12\)

SACC

 

Instalacja na kliencie:

 1. Na komputerach klientach powinna być wykonana instalacja programu ZUZIA (wersja sieciowa instalacja na kliencie).
 2. Na komputerach klientach w przeglądarce internetowej wpisujemy: localhost:1947 .
 3. Z menu po lewej stronie wybieramy opcję Configuration.
 4. Przechodzimy na zakładkę Access to Remote License Managers i odznaczamy opcję Broadcast Search for Remote Licenses.
 5. W sekcji Specify Search Parameters wpisujemy ip serwera klucza HASP.
 6. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy je wciskając przycisk Submit.
 7. Na koniec resetujemy system.

 

* Do poprawnego działania programu wymagane jest odblokowanie portów 475 oraz 1947 dla protokołów TCP/UDP.

 

Pliki do pobrania:

 1. Sterownik klucza HASP do instalacji na stacjach klienckich
 2. Sterownik klucza HASP do instalacji na Windows Server 2012 R2
 3. Sterownik 32 bitowego klucza HASP
 4. Plik ZUZIA12.exe do podmiany na serwerze 32 bitowym

 

Usługi Serwisowe:

 1.  Usługi serwisowe
Instalacja wersji sieciowej programu ZUZIA
Instalacja wersji sieciowej programu ZUZIA