Celem zaimportowania pliku Ceny_Jednostkowe_Athenasoft.csv należy użyć opcji Import cenników Intercenbud, znajdującej się w zakładce Cenniki:

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv

 

Następnie oknie Otwierania trzeba wskazać plik cennika Ceny_Jednostkowe_Athenasoft.csv i otworzyć go:

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv

 

W kolejnym oknie należy określić kwartał i rok dla importowanego cennika:

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv

 

Wyświetlony komunikat informuje o zakończeniu importu cennika:

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv

 

Cennik został zaimportowany jako uproszczony (*.ucn) i zapisany w domyślnej lokalizacji: c:\Users\Public\Documents\Datacomp\BIMestiMate3\Pricelist\Intercenbud\

 

Z poziomu zakładki Cenniki można przeglądnąć ten cennik:

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv

Import cennika INTERCENBUD Ceny Jednostkowe Athenasoft.csv