Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar

Opis ikon znajdujących się w zakładce Przedmiar. Wstawienie pustego wiersza przedmiarowego Wstawienie komentarza do przedmiaru Grupowanie zaznaczonych wierszy przedmiarowych   Usuwanie zaznaczonego wyliczenia przedmiarowego Blokowanie/odblokowanie wiersza przedmiarowego   Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie wiersza przedmiarowego   Wstawienie do przedmiaru zmiennej globalnej

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej

W kolumnie Podstawa dla pozycji kosztorysowej należy otworzyć menu rozwijalne (po kliknięciu w strzałkę). Po wybraniu opcji Z katalogu otwiera się okno Przeglądania katalogów, w którym należy wybrać podstawy katalogowe pozycji. Wskazanie podstaw katalogowych do utworzenia pozycji złożonej odbywa się

Przeliczanie kosztorysu

Przeliczanie kosztorysu Aby w istniejącym kosztorysie (niewycenionym lub wycenionym) przyjąć cenniki lub przyjęte wcześniej cenniki zmienić, należy użyć opcji Przelicz kosztorys.   Po otwarciu kosztorysu, który ma zostać przeliczony należy wywołać opcję Przelicz kosztorys. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

Jak zapisać wydruk kosztorysu w formacie pdf i gdzie go odnaleźć?

Należy wejść w Konfigurację wydruku, po wybraniu żądanych ustawień wydruku i zaznaczeniu w Urządzeniu wyboru PDF nacisnąć Drukuj.   Zapisany plik otworzy się automatycznie w zainstalowanej na danym komputerze przeglądarce do plików PDF. Jeśli program został zainstalowany automatycznie tzn. bez

Import cennika Sekocenbud z folderu

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud z folderu na dysku lokalnym komputera należy wykonać następujące czynności: Skopiować zawartość płyty CD z cennikami Sekocenbud na lokalny dysk komputera. Uruchomić program Zuzia i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak