WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej

W programie BIMestiMate istnieje możliwość przypisania do pozycji kosztorysowej Wykonawcy, któremu robota wyceniona w tej pozycji, została przydzielona. W tym celu w zakładce Definiuj kosztorys, korzystając z opcji „Wybierz kolumny”, ustawiamy taki widok, aby kolumna „Wykonawca” była widoczna.   Wykonawcę

Koszty zakupu – sposoby liczenia

W programie BIMestiMate istnieją trzy sposoby uwzględnienia kosztów zakupu w kosztorysie: – w cenie materiału – indywidualnie – jako narzut   Metodę liczenia można wybrać w zakładce Narzuty   lub w menu otwieranym poprzez kliknięcie w formułę liczenia kosztorysu, wyświetlaną

Kosztorys jako cennik

W programie BIMestiMate3 źródłem cen nakładów rzeczowych – robocizny, materiałów i sprzętu – może być zarówno cennik, jak i wcześniej wykonany kosztorys. W zakładce Cenniki oprócz plików cennikowych z rozszerzeniem *.rcn (cennik robocizny), *.mcn (cennik materiałów), *.scn (cennik sprzętu), można

Definiuj kosztorys – blokowanie pozycji

Operacji blokowania pozycji można dokonać z dwóch poziomów: Lokalnie – zablokowanie pozycji (jednej lub wielu zaznaczonych) – po naciśnięciu przycisku Blokuj, zaznaczone pozycje stają się nieaktywne:     Globalnie – zablokowanie elementu (grupy, rozdziału); zaznaczając wiersz Element, Grupa, lub Rozdział