Przeliczanie kosztorysu

Przeliczanie kosztorysu Aby w istniejącym kosztorysie (niewycenionym lub wycenionym) przyjąć cenniki lub przyjęte wcześniej cenniki zmienić, należy użyć opcji Przelicz kosztorys.   Po otwarciu kosztorysu, który ma zostać przeliczony należy wywołać opcję Przelicz kosztorys. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

Jak zapisać wydruk kosztorysu w formacie pdf i gdzie go odnaleźć?

Należy wejść w Konfigurację wydruku, po wybraniu żądanych ustawień wydruku i zaznaczeniu w Urządzeniu wyboru PDF nacisnąć Drukuj.   Zapisany plik otworzy się automatycznie w zainstalowanej na danym komputerze przeglądarce do plików PDF. Jeśli program został zainstalowany automatycznie tzn. bez

Import cennika Sekocenbud z folderu

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud z folderu na dysku lokalnym komputera należy wykonać następujące czynności: Skopiować zawartość płyty CD z cennikami Sekocenbud na lokalny dysk komputera. Uruchomić program Zuzia i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak

Tworzenie własnych cenników

Własny cennik można stworzyć na podstawie wycenionego kosztorysu. W tym celu należy: 1. Otworzyć wcześniej wyceniony kosztorys. 2. Na zakładce Cenniki wcisnąć ikonę Importuj/kopiuj znajdującą się po prawej stronie wstążki ikon na panelu Inne. 3. Następnie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki

Wariantowanie pozycji kosztorysowych

Funkcja Warianty dotyczy poszczególnych pozycji kosztorysu. By ustawić wariant danej pozycji kosztorysowej należy: Skopiować pozycję, którą chce się wariantować. W skopiowanej pozycji wprowadzić odpowiednie zmiany (wariantowe pozycji źródłowej). Kliknąć w ikonę konfiguracji aktywnego okna (mała czarna tabelka w górnym lewym