FAQ Category BIMestiMate

Odwołania – aktywne przedmiary z pozycji zablokowanych

Opis ikon znajdujących się w zakładce Przedmiar. Wstawienie pustego wiersza przedmiarowego Wstawienie komentarza do przedmiaru Grupowanie zaznaczonych wierszy przedmiarowych   Usuwanie zaznaczonego wyliczenia przedmiarowego Blokowanie/odblokowanie wiersza przedmiarowego   Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie wiersza przedmiarowego   Wstawienie do przedmiaru zmiennej globalnej…

Edycja parametrów

Okno Edycja parametrów zostało rozszerzone o możliwość zdefiniowania takiego samego wskaźnika krotności dla zaznaczonych pozycji. W zakładce Definiuj kosztorys po zaznaczeniu wybranych pozycji należy nacisnąć ikonę Inne i wybrać Edycję parametrów. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić.

Ceny do cennika

W zakładce Cenniki można podczytać zaimportowane cenniki publikowane (import cenników został przedstawiony w następujących tematach: , ) W zestawieniu wybranych cenników widoczna jest kolumna Ceny do cennika. Zaznaczenie tej opcji możliwe jest tylko dla jednego z wybranych cenników. W…

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar

Opis ikon znajdujących się w zakładce Przedmiar. Wstawienie pustego wiersza przedmiarowego Wstawienie komentarza do przedmiaru Grupowanie zaznaczonych wierszy przedmiarowych   Usuwanie zaznaczonego wyliczenia przedmiarowego Blokowanie/odblokowanie wiersza przedmiarowego   Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie wiersza przedmiarowego   Wstawienie do przedmiaru zmiennej globalnej…