Oznaczenie kolorystyczne zmian cen w nakładach (Materiały, Sprzęt, Robocizna)

W zakładkach zestawień nakładów rzeczowych  (Robocizna, Materiały, Sprzęt) wprowadzono tymczasowe oznaczenie kolorystyczne cen zmienionych przez użytkownika m. in. w sposób manualny, w wyniku przeliczenia kosztorysu w oparciu o nowe bazy cenowe, przeliczenia uwzględniające rabaty, amortyzacje, itp. Oznaczenie kolorystyczne jest usuwane

Odwołania – aktywne przedmiary z pozycji zablokowanych

Opis ikon znajdujących się w zakładce Przedmiar. Wstawienie pustego wiersza przedmiarowego Wstawienie komentarza do przedmiaru Grupowanie zaznaczonych wierszy przedmiarowych   Usuwanie zaznaczonego wyliczenia przedmiarowego Blokowanie/odblokowanie wiersza przedmiarowego   Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie wiersza przedmiarowego   Wstawienie do przedmiaru zmiennej globalnej

Edycja parametrów

Okno Edycja parametrów zostało rozszerzone o możliwość zdefiniowania takiego samego wskaźnika krotności dla zaznaczonych pozycji. W zakładce Definiuj kosztorys po zaznaczeniu wybranych pozycji należy nacisnąć ikonę Inne i wybrać Edycję parametrów. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić.

Ceny do cennika

W zakładce Cenniki można podczytać zaimportowane cenniki publikowane (import cenników został przedstawiony w następujących tematach: https://bimestimate.eu/ufaqs/import-cennika-sekocenbud-z-plytki-cd/, https://bimestimate.eu/ufaqs/import-cennika-z-folderu/ ) W zestawieniu wybranych cenników widoczna jest kolumna Ceny do cennika. Zaznaczenie tej opcji możliwe jest tylko dla jednego z wybranych cenników. W

Tworzenie odwołań w zakładce Przedmiar

Opis ikon znajdujących się w zakładce Przedmiar. Wstawienie pustego wiersza przedmiarowego Wstawienie komentarza do przedmiaru Grupowanie zaznaczonych wierszy przedmiarowych   Usuwanie zaznaczonego wyliczenia przedmiarowego Blokowanie/odblokowanie wiersza przedmiarowego   Kopiowanie, Wycinanie i Wklejanie wiersza przedmiarowego   Wstawienie do przedmiaru zmiennej globalnej