FAQ Category BIMestiMate

Edycja parametrów

Okno Edycja parametrów zostało rozszerzone o możliwość zdefiniowania takiego samego wskaźnika krotności dla zaznaczonych pozycji. W zakładce Definiuj kosztorys po…