Datacomp Sp. z o.o. członkiem Klastra Zrównoważona Infrastruktura.

Mamy przyjemność poinformować, że firma Datacomp Sp. z o.o. została członkiem Klastra Zrównoważona Infrastruktura http://www.klasterzi.pl/.

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Klaster składa się z wielu podmiotów specjalizujących się w dziedzinie nauki i biznesu (np. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Zaawansowanych Technologii, Krakowski Park Technologiczny oraz szereg firm prywatnych z całej Polski).

Powiązanie kooperacyjne „Zrównoważona Infrastruktura” powstało w celu rozwijania produktów i usług wspomagających działania człowieka w jego otoczeniu, Klaster rozwija i dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej. Klaster funkcjonuje również jako platforma umożliwiająca nawiązanie współpracy międzynarodowej i wymiany informacji i doświadczeń naukowców, architektów i projektantów, instalatorów, wykonawców i inwestorów zainteresowanych budową niskoenergetycznych i zielonych technologii.