Przedmiar robót z modeli BIM

Przed przystąpieniem do opracowania wyceny na roboty budowlane musimy ustalić zakres rzeczowy i ilościowy. Dokumentem, w którym określamy te wartości jest przedmiar robót. Jest to opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej. Zawiera ono zestawienie przewidywanych do wykonania robót (podstawowych szczególnie

Trimble European BIM Forum 2016

„Czy ktoś z Państwa zna ludzi umiejących chodzić po wodzie? …” 20% z osób obecnych na Sali unosi ręce. Hmmm? „Pytanie z cyklu podchwytliwych” myślę sobie i nie mylę się. W ostatnich słowach swej prelekcji Peter Vesterbacka stwierdza, że w