06 Dodawanie do struktury kosztorysu Nakładu z bazy i Nakładu pustego