BIMestiMate – BIM czy estimate?

Zapraszamy do lektury nowego numeru „Programów Komputerowych dla budownictwa 2(22)/2019”, w którym Agata Chachlica – Kierownik Produktu BIMestiMate wraca do genezy nazwy programu oraz omawia kilka jego funkcjonalności, które mogą pomóc w procesie wyliczania ceny kosztorysowej nie tylko w sposób tradycyjny, ale również taki, który pozwala na korzystanie z technologii BIM.

programy komputerowe dla budownictwa

„Skąd nazwa BIMestiMate i jaki komunikat zawarty jest w tym słowie? Skrót BIM, stanowiący pierwszy człon w nazwie programu ma informować potencjalnych użytkowników, że oprogramowanie może i powinno być stosowane w zadaniach realizowanych zgodnie z technologią BIM. Tworzenie przedmiaru na podstawie modelu 3D, powiązanie pozycji kosztorysowych z elementami modelu, możliwość korzystania z danych zawartych we właściwościach sprawia, że jest ono z powodzeniem używane przez kosztorysantów mających dostęp do plików IFC. Niestety na polskim rynku projektowym modelowanie obiektów 3D, a co za tym idzie możliwość korzystania z nich przez różnych uczestników procesu realizacji obiektów budowlanych, nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Nadal głównym źródłem informacji niezbędnej do stworzenia dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej jest dokumentacja 2D”.

Pełna treść artykułu jest dostępna na blogu: bim4u.eu