Akredytacje

I. Akredytacje udzielane są:

a) Firmie

 • Firmy korzystające z usług trenerów posiadających akredytację firmy Datacomp Sp. z o.o.
 • Akredytacja po wcześniejszej weryfikacji wydawana jest na 1 rok (12 m-cy)

b) Trenerom

 • Osobom, posiadającym doświadczenie zawodowe lub wykształcenie kierunkowe po uprzednio zdanym egzaminie.
 • Akredytacja potwierdza znajomość oprogramowania BIMestiMate w obrębie funkcjonującej na rynku wersji programu np. BIMestiMate 2.2.2

W przypadku ukazania się nowej wersji programu np. BIMestiMate 2.3.3, należy odnowić uzyskaną akredytację, ponownie zdając egzamin ze znajomości kolejnej wersji.

 

II. Procedura uzyskania akredytacji:

a) Firma

Firmy otrzymują akredytację bezpłatnie, na podstawie przesłanego formularza uzupełnionego o załączniki:

 • lista trenerów, z których korzysta firma ubiegająca się o akredytację
 • oświadczenie trenerów, potwierdzające przeprowadzanie szkolenia z obsługi programów BIMestiMate dla firmy, która chce uzyskać akredytację.
 • po weryfikacji przesłanego kompletu dokumentów, następuje wydanie akredytacji

b) Trenerzy

Trener otrzymuje akredytację po pozytywnie zdanym egzaminie z obsługi programu BIMestiMate.

 

Osoba ubiegająca się o akredytację może:

a) podejść do egzaminu na podstawie własnego opracowania zakresu tematycznego zamieszczonego na stronie

Zakres szkolenia dla Trenerów

 • koszt samego egzaminu: 150 zł + VAT
 • czas trwania egzaminu: 2-3 godzin
 • miejsce egzaminu: siedziba firmy Datacomp Sp. z o.o.

b) odbyć szkolenie i podejść do egzaminu

 • szkolenie w siedzibie Datacomp Sp. z o.o. przy min. 3 osobach
 • czas trwania szkolenia: 2 dni
 • koszt szkolenia: 300 zł + VAT
 • koszt egzaminu: 150 zł + VAT