Październik 2017

Wersja 2.3.0.0

Nowe opcje programu:

1. Rozszerzono opcje raportów wydruków poprzez dołożenie wydruku kosztorysu uproszczonego z wyliczeniem ilości robót. Opcja jest dostępna dla kazdej metody liczenia kosztorysu oprócz metody UPZP.


2. Dodano opcję Zapisz w lokalizacji otwieranego pliku. Wybór opcji w Konfiguracja - Właściwości.


3. Dodano przyciski do tworzenia nowych cenników w oknie przeglądania bazy RMS i cenników oraz opcje zmiany opisów cennika.


4. W menu głównym pod ikoną programu w lewym górnym rogu dodano opcję eksport kosztorysu Jako katalog (menu główne - eksport).


5. W opcjach eksportu menu głównego dołożono eksport kosztorysu do pliku *.ath. Opcja umożliwia otrzymanie kosztorysu w formacie *.ath.


6. Dodano możliwość wpisania współczynnika RMS dla nakładu jako wyrażenie.
7. Dodano opcję porównania kilku podstaw katalogowych występujących w różnych KNR-ach (wybór pozycji z katalogu, przeglądanie pozycji katalogowej, wyszukiwanie w bazie katalogowej).


8. Wprowadzono nową opcję interpolacji / ekstrapolacji pozycji w katalogach (z poziomu wyboru  podstawy katalogowej do pozycji).


9. W zakładce Dane ogólne dodano opcję szukania kosztorysów, która umożliwia wyświetlanie listy kosztorysów.


10. Funkcja Kosztorys bazowy w zakładce Dane ogólne została poszerzona o nowe opcje pozwalające z kosztorysu bazowego wybierać  pozycję do nowo opracowywanego kosztorysu.


11. Dodano możliwość ustawiania koloru dla pozycji. Opcja umożliwia oznaczenie kolorem jednej lub wielu pozycji kosztorysowych.


12. W zakładce Definiuj kosztorys dla wiersza Kosztorys dodano możliwość wpisania ilości jednostkowej i jednostki dla kosztorysu.
13. Dodano nowy widok cenników uproszczonych i scalonych w zakładce Cenniki.
14. W oknie wystawiania przedmiaru z innych pozycji dołożono wyświetlanie 1 w kolumnie Ilość jedn., dla elementów  (grup i rozdziałów), dla których nie zostały zdefiniowane indywidualne wartości ilości jeden.

Do bazy katalogów dodano katalogi

- KNR 9-22 - Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie (uzupełnienie KNR 2-18), ORGBUD-SERWIS Poznań Sp. z o. o., Wydanie I, Poznań 2011 r.

- KNR 9-23 - Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF, Orgbud- Serwis, Wydanie I, Poznań 2012 r.

- KNR 9-24 - Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF, Orgbud-Serwis Sp. z o.o., Wydanie I, Poznań 2012 r.

Poprawiono katalogi

- ZKNR C-2 - Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, Warszawa 2008 r.

Moduł BIM

1. W menu głównym w Konfiguracji dodano osobną konfigurację Dokładność (IFC) dla zakładki IFC. Zmiana dokładności jest również możliwa z poziomu zakładki IFC.
2. W menu głównym Konfiguracja programu - IFC dodano opcję: Pomiń produkty bez reprezentacji geometrycznej.


3. Dodano trójstanowy znacznik widoczności dla obiektów z modelu (Model 3D – Warstwy).
4. Dodano możliwość wybierania ostatnio przyjętych typów w opcji Zmień typ (dla pozycji IFC).
5. W menu Zwiń/Rozwiń dodano przycisk Zwiń pozycje połączone (dotyczy połączonych pozycji tego samego typu IFC).

6. W zakładce IFC - dodano:

- Dodano szybki filtr do zakładki IFC.

- W zakładce IFC dodano wyświetlanie wartości dla grup.

- W zakładce IFC dodano możliwość dokładania własnych grup.

7. W oknie przeglądarki modelu BIM - Model 3D - dodano:

- Widok rzutów (ukośny, prostokątny) i zmianę kąta widzenia (FOV).

- Możliwość cięcia wieloma płaszczyznami.

- Nowy tryb wymiarowania - powierzchnia całkowita.

- Możliwość wyłączenia wszystkich warstw.

- Przyciski do obracania modelu.

- Możliwość sortowania w oknie Typy, Grupy i Warstwy po kolumnach Nazwa i Opis. Sortowanie odbywa się po kliknięciu w nazwę kolumny Nazwa lub Opis.
- Rozszerzono opcję przenoszenie ilości przedmiarowej poprzez dodanie zamierzonej z modelu wartości do istniejącego przedmiaru zaznaczonej pozycji.

   

- Wprowadzono możliwość wyłączenia trybu wymiarowania. Po kliknięciu w ikonę Anuluj wymiarowanie program umożliwia przeglądanie modelu bez jego pomiaru. Opcja zostaje włączona ponownie poprzez kliknięcie w którąkolwiek ikonę wymiarowania np. Objętość, Powierzchnia itd. Przy włączonej opcji trybu wymiarowania (podświetlona ikona Anuluj wymiarowanie) pomiar elementów modelu możliwy jest również dla pozostałych zakładek.

 

  

W programie poprawiono

 1. Wydruk założeń wyjściowych do kosztorysowania (w wersji poprzedniej pomimo wypełnienia danych w założeniach w zakładce Dane ogólne, na wydruku ich nie było).
 2. Czytanie plików kst i ath oraz czytanie plików ath z innych programów niż norma
 3. Import kosztorysu z Excela, jeżeli była ustawiona inna waluta niż zł.
 4. Błąd polegający na znikaniu nakładu w pozycji przy wymianie na ten sam nakład z bazy.
 5. Resetowanie dokładności w pozycjach po wejściu do konfiguracji.
 6. Zapis jako przedmiar (nie usuwały się przypięte do kosztorysu cenniki).
 7. Błąd z domyślnym rozszerzeniem dla drukowanych plików pdf (przy zmianie nazwy pliku).
 8. Konwersję plików *.zuz we wskazanym folderze, polegającą na braku zmiany rozszerzenia skonwertowanych plików na *.bem.
 9. Wyświetlanie komunikatu o istnieniu pliku *.bem przy ponownym otwieraniu pliku *.zuz (oba pliki w tej samej lokalizacji).
 10. Usunięto element normowy dla elementu scalonego.

Maj 2017

Program zawiera wszystkie funkcje oraz opcje działania dostępne dotychczas w programie do kosztorysowania ZUZIA. Poprzez połączenie szybkiej i intuicyjnej obsługi programu ZUZIA z funkcjonalnością do wizualizacji modeli BIM przekazujemy Państwu  narzędzie do opracowywania przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów.

Wersja 2.2.2.0

System umożliwia

 • kosztorysowanie, harmonogramowanie i przedmiarowanie zarówno techniką tradycyjną jak i w technologii BIM
 • czytanie i wizualizację modeli BIM w formacie IFC,

 

 • prezentowanie wybranych elementów lub całego modelu, zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż,
 • obliczenie objętości, powierzchni i długości elementów modelu,
 • szybkie automatyczne przedmiarowanie ilości robót,
 • kalkulację kosztów robót budowlanych w oparciu o automatycznie odczytane dane z modelu BIM,
 • generowanie harmonogramu
 • możliwość doliczenia rabatu w kosztorysie. W programie są dostępne trzy opcje liczenia rabatu. Rabat może być liczony od wartości zagregowanych tj. wartości całych elementów, grup, rozdziałów, kosztorysu. Rabat może być liczony od wartości pozycji lub też od cen jednostkowych pozycji.